Chia Sẻ

17Th11

Thay đổi để bắt đầu

Đa số chúng ta cân nhắc quá nhiều về cái giá phải trả cho SỰ THAY ĐỔI…

Mà ít khi chịu cân nhắc về cái giá phải trả nếu KHÔNG CHỊU THAY ĐỔI…

Ngày hôm nay, tôi đã có nhiều thứ vì tôi DÁM THAY ĐỔI nhưng tôi cũng sẽ mất hết nếu tôi KHÔNG CHỊU TIẾP TỤC THAY ĐỔI. Thế giới luôn phát triển, THAY ĐỔI HOẶC CHẾT là sự lựa chọn của bạn.

Xem Thêm »

17Th11

Bạn không thể chống lại cảm xúc, nó là nơi mọi thứ bắt đầu.

Chẳng có gì thay thế được cảm xúc, Tôi rung động với Quy Nhơn Tourist hàng nghìn lần chỉ để Khách hàng rung động với chúng tôi 1 lần.

http://www.quynhontourist.com.vn

cong ty co phan quy nhon tourist

3Th2

Tất cả VINH QUANG đều đến từ sự DÁM BẮT ĐẦU. Hãy luôn trong trạng thái Bắt đầu để luôn có năng lượng làm việc..

18Th11

Con người sinh ra không phải để tan biến đi như một hạt cát vô danh. Họ sinh ra để in dấu lại trên mặt đất, in dấu lại trong trái tim người khác.

18Th11

“Nếu bạn không thể bay…Thì hãy chạy.
Nếu bạn không thể chạy…Thì hãy đi bộ.
Nếu bạn không thể đi bộ…Thì hãy bò.
NHƯNG CHO DÙ BẠN LÀM GÌ ĐI NỮA,
THÌ BẠN VẪN PHẢI TIẾN VỀ PHÍA TRƯỚC.”
(Martin Luther King Jr)

© Copyright 2015, Designed by nguyenthanhtan.net