Tag: hdv quy nhon tourist

18Th11

Con người sinh ra không phải để tan biến đi như một hạt cát vô danh. Họ sinh ra để in dấu lại trên mặt đất, in dấu lại trong trái tim người khác.

© Copyright 2015, Designed by nguyenthanhtan.net