17Th11

Thay đổi để bắt đầu

Đa số chúng ta cân nhắc quá nhiều về cái giá phải trả cho SỰ THAY ĐỔI…

Mà ít khi chịu cân nhắc về cái giá phải trả nếu KHÔNG CHỊU THAY ĐỔI…

Ngày hôm nay, tôi đã có nhiều thứ vì tôi DÁM THAY ĐỔI nhưng tôi cũng sẽ mất hết nếu tôi KHÔNG CHỊU TIẾP TỤC THAY ĐỔI. Thế giới luôn phát triển, THAY ĐỔI HOẶC CHẾT là sự lựa chọn của bạn.

Vẫn ngày hôm nay, tôi nhắc đến nhiều về SỰ THAY ĐỔI bởi đơn giản TÔI MUỐN TIẾP TỤC THAY ĐỔI. Vì tôi biết, thời gian chẳng chờ ai cả. Vậy còn Bạn, bạn đang chờ điều gì?

Chào Tháng 10, Tháng của sự thay đổi cũng là sự bắt đầu…

https://quynhontourist.vn/thong-bao-thay-doi-dia-diem-tru-so-giao-dich-moi-cong-ty-co-phan-quy-nhon-tourist/

Chia Sẻ Bài viết này

About Thanh Tân

Thanh Tân
Sáng lập và vận hành thương hiệu QUY NHON TOURIST - Tổ chức tour du lịch chuyên nghiệp và uy tín tại thành phố Quy Nhơn. Hãy đến và cảm nhận sự khác biệt. Gọi ngay Hotline: 0988 810 159

Hãy để lại Chia Sẻ của Bạn:

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

© Copyright 2015, Designed by nguyenthanhtan.net